Fontkeuze
Achtergrondkleur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Schrijftolk Metafoor, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17248142 Vestigingsnummer 000002338947, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schrijftolk Metafoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze schrijftolkdienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens van de tolkopdracht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schrijftolk Metafoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)
Schrijftolk Metafoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen informeren via SMS, WhatsApp, Telegram of e-mail, indien dit nodig is om onze tolkdienst uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze schrijftolkdienst;
- Om schrijftolkdiensten bij u af te leveren;
- Agenderen van afspraken;
- Schrijftolk Metafoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schrijftolk Metafoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Schrijftolk Metafoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam > minimaal 7 jaar, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
- Telefoonnummer > onbeperkt, maar wordt op uw verzoek verwijderd.
- Correspondentie via SMS, WhatsApp of Telegram > worden verwijderd binnen 48 uur na de tolkopdracht
- E-mailadres > onbeperkt, maar wordt op uw verzoek verwijderd.
- Correspondentie via e-mail: > worden verwijderd binnen 48 uur na de tolkopdracht.
- Locatiegegevens van de tolkopdracht > 7 jaar, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Na overlijden van u of Schrijftolk Metafoor zullen uw persoonsgegevens binnen 48 uur worden verwijderd. De financiƫle gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn zullen uw gegevens worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schrijftolk Metafoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schrijftolk Metafoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schrijftolk Metafoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schrijftolk Metafoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Toestemming voor verwerking
Wij vragen toestemming aan u voor het verwerken van uw persoonsgegevens, middels het toestemmingsformulier van onze organisatie. Deze overeenkomst blijft geldig, zolang dit wettelijk noodzakelijk is. Na de wettelijke bewaartermijn zal Schrijftolk Metafoor u aanbieden om een nieuwe overeenkomst te tekenen. Bij weigering van ondertekening zal Schrijftolk Metafoor niet voor u kunnen tolken. Op uw verzoek, ontvangt u een digitale kopie.

Schrijftolk Metafoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schrijftolk Metafoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een datalek zullen wij dit binnen 48 uur melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gertie van der Velden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Ook kunt u uw klacht indienen via: Klachttolk of Meldpunt Datalekken.