Fontkeuze
Achtergrondkleur

Nederlandse Schrijftolken Vereniging NSV

Het eerste begin van de NSV
In 2004 zijn de eerste stappen gezet tot het oprichten van een beroepsvereniging voor schrijftolken. In 2005 is het een beginnend feit, er is een enthousiast groepje dat vorm geeft aan de opzet van een beroepsvereniging. Helaas was er op dat moment niet voldoende draagkracht binnen de kleine groep van schrijftolken, om een vereniging
op te richten. Vervolgens is er aansluiting gezocht bij de Nederlandse Bond Tolken Gebarentaal (NBTG), en er is een proeflidmaatschap van 2 jaar gerealiseerd. Na de ALV van de NBTG op 8 november 2008 bleek dat aansluiting bij de NBTG definitief geen feit zou zijn.

Het einde van het proeflidmaatschap bij de NBTG was de directe aanleiding om in december 2008 weer stappen te zetten om te kijken in welke vorm de schrijftolken verenigd zouden kunnen gaan worden. Op 9 december 2008 is er een eerste bijeenkomst belegd voor de schrijftolken en studentschrijftolken. Na deze bijeenkomst is er een kerngroep samengekomen welke op 22 december het mandaat heeft verkregen, om op basis van de eerder opgebouwde kennis, te kijken welke mogelijkheden er zijn de schrijftolken te verenigen. Er is gekozen voor het oprichten van een vereniging, zodat we als gesprekspartner in verschillende overlegorganen aan kunnen sluiten.

Landkaart
Op de website van de NSV staat een landkaart met alle schrijftolken in Nederland. Klik op Landkaart om een tolk uit uw omgeving te zoeken.

Het doel van de NSV
Het werkveld is volop in beweging. Doordat er steeds meer schrijftolken op de markt komen groeit de bekendheid met dit beroep en daarmee samenhangend de vraag naar schrijftolken. Voor de NSV ligt er dan ook een belangrijke taak: het profileren van het beroep in en om het werkveld. Richting de verschillende doelgroepen heeft dit dan ook een hoge prioriteit.De vereniging heeft als doel: De behartiging van de belangen van de schrijftolken en het professionaliseren en het op een positieve manier uitdragen van het beroep schrijftolk in al haar facetten, bij haar leden, bij de primaire doelgroep (de doven- en slechthorenden gemeenschap) én bij derden.