Fontkeuze
Achtergrondkleur

Beroepscode en Beroepsprofiel

Schrijftolken zijn gehouden aan de beroepscode Schrijftolken, zoals is opgesteld door de Nederlandse Schrijftolken Vereniging in januari 2010. In het beroepsprofiel staan basisprincipes en eisen van de schrijftolk beschreven zoals taken en competenties en plaatsbepaling van het beroep Schrijftolk. Een voorbeeld hiervan is artikel 5.1 De schrijftolk heeft zwijgplicht. Dit houdt in dat de schrijftolk alle informatie voorafgaand aan, tijdens en na de tolkopdracht vertrouwelijk behandelt. En indien artikel 4.7 niet van toepassing is verwijdert de schrijftolk de tolktekst van de computer.

Het beroepsprofiel hangt nauw samen met de, door de NSV opgestelde, beroepscode voor schrijftolken. De beroepscode is een beschrijving van waarden en normen van schrijftolken. Het is een samenhangend geheel van principes en regels met betrekking tot de uitoefening van het beroep.
Een voorbeeld hiervan is artikel 2.3 De schrijftolk schat in of zij, conform artikel 2 van de beroepscode schrijftolk, in staat is de tolkopdracht uit te voeren. Bij twijfel overlegt de tolk met de klant en / of neemt de opdracht niet aan.

De beroepscode en het beroepsprofiel kunt u ook vinden onder 'Documenten'.

Klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht, bespreek dit dan eerst met uw (schrijf-) tolk. Vaak blijkt dat een probleem opgelost kan worden door erover te praten.

Lukt het niet om op deze manier op te lossen? En denkt u dat uw ontevredenheid over de tolksituatie door de schrijftolk is ontstaan? Dan kunt u kiezen om een klacht in te dienen over de (schrijf-) tolk, bij de klachtencommissie. Sinds 2004 bestaat er een onafhankelijke klachtencommissie voor uw klachten. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u op www.klachttolk.nl.