Fontkeuze
Achtergrondkleur

Links

Op deze pagina staan verschillende links naar andere nuttige websites.

Nederlandse Schrijftolken Vereniging
De Nederlandse Schrijftolken Vereniging houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelen in Tolkenland. Daarnaast staat op de site een landkaart met alle geregistreerde schrijftolken, die lid zijn van de NSV.

Tolkkeuzehulp
Bent u op zoek naar informatie over het inzetten van een tolk in verschillende situaties? Deze website biedt een overzicht van verschillende situaties. U klikt op de situatie die voor u van toepassing is. Vervolgens kunt u een handig document downloaden met meer informatie en tips bij het inzetten van een tolk. Deze informatie is tevens voorzien van filmpjes in gebarentaal.

Stichting Plotsdoven
Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Hoorwijzer
Hoorwijzer is een onafhankelijke website van de Nederlandse Vereniging voor Doven en Slechthorenden voor en door slechthorenden.

OPCI
OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

Stichting HoorMij
In Stichting Hoormij vormen NVVS, FOSS en SH-Jong een federatie. Dit is dé site voor iedereen die geïnteresseerd is in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis), diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Sterkerdoor.nl
Deze site biedt praktische informatie en advies aan mensen en  hun naasten die doof, slechthorend of doofblind zijn, maar ook voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis of een andere gehoorgerelateerde aandoening.