Fontkeuze
Achtergrondkleur

UWVUWV

De tolkvoorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries:

  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  (werksituaties)
  • Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) (onderwijssituaties)
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (privésituaties)

Het budget dat vanuit deze ministeries beschikbaar is gesteld voor de tolkvoorzieningen, wordt beheerd door UWV. UWV bepaalt of iemand recht heeft op tolkuren en zo ja, hoeveel tolkuren deze persoon krijgt en voor welke periode.

Wat wordt er verstaan onder werksituaties?
Wanneer u werkt voor een bedrijf heeft u beperkt recht op een tolk. Een tolkvoorziening op het werk is bedoeld voor alles wat te maken heeft met uw werk: vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, cursussen etc. U krijgt maximaal 15% van het aantal uren dat u werkt toegekend. Indien nodig kunt u een verzoek voor extra tolkuren indienen.


Indien u geen werk heeft, maar wel aan het solliciteren bent, heeft u ook recht op tolkuren. 20% van uw zoektijd mag u een tolk inzetten bij: het volgen van een sollicitatietraining, sollicitatiegesprekken, etc. U moet hiervoor tolkuren aanvragen via het UWV.


Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor werksituaties moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U werkt in loondienst (dus niet in WSW-verband)
  • U heeft geen baan en bent op zoek naar werk.
  • U wil een cursus / training volgen, die naar de mening van het UWV gericht is op het vinden van een betaalde arbeidsplaats.
  • U wil als zelfstandige gaan werken.
  • U wil een tolk inzetten bij gesprekken, of onderzoeken, die plaatsvinden bij het UWV. Dit is ook toegestaan als u in WSW-verband werkt.

Wat wordt er verstaan onder onderwijssituaties?
Een tolk voor onderwijsuren is bedoeld voor alle situaties die op de opleiding voorkomen zoals: lessen, excursies, colleges en stage. Afhankelijk van de onderwijssituatie wordt bepaald hoeveel uren u worden toegekend. In principe gaat het om 100%, op voorwaarde dat het een opleiding aan een erkende, reguliere onderwijsinstelling betreft.

Aanvragen van tolkuren voor werk- en onderwijssituaties
Voor het aanvragen van een vergoeding van tolkuren voor werk- en onderwijssituaties kunt u terecht bij het UWV-kantoor. U kunt tolkuren aanvragen via de website van het UWV. U heeft hiervoor een digiD-inlogcode nodig.


Stap 1: Inloggen op de website van het UWV, via uw DigiD-code

Mocht u geen DigiD-inlogcode hebben, of deze is verlopen, dan moet u eerst een nieuwe DigiD aanvragen.


Stap 2: Vul de gegevens in op de website van het UWV

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een tolk, zal het UWV verschillende gegevens aan u vragen.

In het eerste scherm moet u een keuze maken, passend bij uw situatie (werknemer, starter / eigen ondernemer, scholier of werkzoekende).

Afhankelijk welke keuze u maakt krijgt u opnieuw een keuzemenu. Vink aan: "ik heb een tolk gebarentaal nodig"

Als u daarna klikt op: "voorziening aanvragen", dan krijgt u een nieuw blad, met extra vragen. Vul deze vragen naar waarheid in en klik op "volgende stap"

 

Heeft u een document waarin staat dat u een tolkvoorziening nodig heeft, bijvoorbeeld een rapport van de ARBO-dienst, huisarts of specialist? Stuur dit dan ook mee. In dit rapport moet het medische probleem staan dat de reden is voor de aanvraag van de voorziening. Let op: wanneer u deze gegevens eerder naar UWV heeft opgestuurd en er is geen verandering in uw medische situatie, hoeft u dit niet nogmaals op te sturen en kunt u deze melding negeren.

 

Bij vragen kunt u (laten) bellen naar UWV Telefoon Werknemers: 0900-9294 (lokaal tarief). Houd uw burgerservicenummer bij de hand!

Voor veel doven en slechthorenden is telefoneren geen optie. Daarvoor is de chatfunctie gelanceerd. U kunt dan rechtstreeks spreken met een medewerker van het UWV. Deze chat is beschikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand!

Stap 3: U ontvangt een brief

U ontvangt een brief waarin aangegeven wordt of u recht heeft op tolkuren. Als u recht heeft op tolkuren, geldt dit telkens voor één kalenderjaar (van januari tot en met december). U moet dit jaarlijks, ruim op tijd, opnieuw aanvragen.


Stap 4: Kies de tolk die bij u past

U kunt een schrijftolk op 6 verschillende manieren aanvragen:


1. U doet zelf een aanvraag op het prikbord van de site van TolkContact;

2. U legt uw verzoek neer bij TolkContact en zij gaan opzoek naar een geschikte tolk voor u;

3. U kijkt op de site van TolkContact en neemt zelf rechtstreeks contact op met een tolk naar keuze;

4. U kijkt op de landkaart van de website van de NSV en zoekt een tolk uit uw omgeving;

5. U kijkt in het Register voor Tolken en neemt zelf rechtstreeks contact op met een geregistreerde tolk naar keuze.

6. U benaderd de tolk rechtstreeks via e-mail of Whats App

Contactgegevens van gecertificeerde schrijftolken kunt u vinden op de website van Stichting RTGS.

Op de website van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging staat een landkaart met alle schrijftolken bij u in de buurt. Op die manier kunt u zoeken naar een schrijftolk uit uw omgeving.

 

Als u een tolkurentoekenning heeft dient u verschillende gegevens aan uw schrijftolk door te geven. Uw schrijftolk zal de kosten rechtstreeks declareren bij het UWV.

Heeft u geen tolkurentoekenning? Dan kunt u toch een schrijftolk aanvragen. U kunt het tarief navragen bij uw schrijftolk.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks chatten met een medewerker van het UWV.

 

In principe heeft u altijd recht op tolkuren, tenzij u bent aangenomen bij een WSW-bedrijf (sociale werkvoorzieningsplaats). Het overheidsgeld dat een WSW-bedrijf ontvangt voor de aanschaf voor voorzieningen en hulpmiddelen dient ook gebruikt te worden om de tolken van medewerkers van te betalen. Medewerkers van WSW-bedrijven hebben hierdoor geen recht op een persoonlijke tolkvoorziening van werksituaties.

 

Organisaties komen ook in aanmerking voor tolkuren. U kunt hierover meer lezen op de site van het UWV