Fontkeuze
Achtergrondkleur

Aanvragen hoe?

Afhankelijk van uw situatie moet u tolkuren aanvragen bij het UWV of bij TolkContact.

Op deze pagina beschrijf ik kort de 3 verschillende tolksituaties, en hoe u hier tolkuren voor aan kunt vragen. Wil u meer informatie? Klik dan links in het menu voor het UWV, of TolkContact.

Tolksituaties zijn onder te verdelen in:
- Onderwijssituaties (tolkuren lopen via het UWV)
- Werksituaties (tolkuren lopen via het UWV)
- Privésituaties (tolkuren lopen via TolkContact)

UWV voor werksituaties
Bij tolksituaties heeft u tolkuren nodig van het UWV. U kunt deze aanvragen bij het UWV

Indien u geen werk heeft, maar wel solliciteert, heeft u ook 20% van uw zoektijd recht op tolkuren. Indien u een startende ondernemer bent, dient u ook tolkuren aan te vragen bij het UWV: Ondersteuning van startende ondernemer bij re-integratie. Helaas is het een feit dat u geen recht op tolkuren heeft, wanneer u al als zelfstandig ondernemer werkt.

UWV voor Onderwijssituaties
Privésituaties zijn bijvoorbeeld: een gesprek bij de huisarts, niet-werkgerelateerde cursus, een feest, begrafenis of crematie, hobby's, vergadering van de VvE, etc.

TolkContact bemiddeling
U kunt uw aanvraag op ieder moment van de dag invoeren op mijn.tolkcontact.nl. Een deel van de bemiddeling verloopt geautomatiseerd. Als de tolkaanvraag is ingevoerd in mijn.tolkcontact.nl (door uzelf als tolkgebruiker of door een medewerker van Tolkcontact), dan worden de tolken die passen bij de tolkaanvraag per e-mail of sms gevraagd of zij de opdracht aan kunnen nemen. De tolken worden tussen 8.00 en 22.00 uur per e-mail of sms benaderd voor deze opdrachten. Ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen gaat de bemiddeling door.

Teamtolken in
privésituaties
Het kan noodzakelijk zijn dat bij opdrachten twee tolken ingezet dienen te worden. We noemen dit teamtolken. Teamtolken mogen zonder voorafgaande toestemming worden ingezet in privésituaties bij:

  • Opdrachten die langer dan 2 uur duren (en waarbij geen pauzes van minimaal 15 minuten mogelijk zijn);
  • In justitiële settings;
  • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Nederlandse Gebarentaal of Nederlands ondersteund met Gebaren.

Teamtolken in werksituaties
Voor het inzetten van een teamtolk in werksituaties is geen toestemming nodig van het UWV. U mag naar eigen inzicht een teamtolk inzetten, mits er voldoende uren beschikbaar zijn voor de inzet van twee tolken. Dit geldt voor opdrachten die minimaal 1 uur duren, en waarbij geen pauze van minimaal 15 minuten mogelijk is.

U hoeft geen toestemming te vragen voor teamtolk-opdrachten.

TolkContact bemiddeling voor privé-, onderwijs- & werksituaties

Via het prikbord van TolkContact kunt u zelf een aanvraag indienen. Deze aanvraag komt op een soort prikbord, waar maximaal 10 tolken kunnen reageren.

U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag te laten regelen door TolkContact. Dit kan u veel rust geven wanneer u voor de eerste keer een tolk wilt inzetten.

Bent u bekend met tolken en wilt u rechtstreeks contact opnemen met een tolk uit uw omgeving? Dan kunt u op de site van de NSV een landkaart vinden met alle, van de NSV lid-zijnde, schrijftolken in Nederland.